DF 2016  IokaiA2008  IokaiS2008 
 Reiki 2014  ASCA 2018  RME2019
   Teaching A 2019